Celem naszej Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym oraz ze szczególnymi uzdolnieniami niemających możliwości rozwoju z uwagi na trudną sytuację materialną oraz dzieciom potrzebującym pomocy w temacie edukacyjno – rehabilitacyjnym. Fundacja Wspólna Nadzieja została zarejestrowana w 2011 roku w VIII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Katowicach-Wschód pod nr. KRS 0000392548. Kolejnym celem Fundacji jest pomoc – szpitalom, placówkom medycznym, wychowawczym i oświatowym.

Ponadto pomagamy osobom biednym, będącym w ciężkiej sytuacji materialnej. Wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób dorosłych i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Siedziba Fundacji Wspólna Nadzieja znajduje się w Chorzowie, Prezesem jest Pani Katarzyna Bilińska. Fundusze na prowadzenie działalności pochodzą ze sprzedaży produktów, darowizn, dotacji wielu firm i osób prywatnych.

Wszelkie nasze działania nie byłyby możliwe, gdyby nie bezinteresowna pomoc i ogromna życzliwość wielu ludzi pomagającym fundacji od samego początku jej istnienia. Pomocy sponsorów a także osób, którzy udzielając wsparcia, pragną zachować całkowitą anonimowość. Do potencjalnych darczyńców docieramy w pierwszej kolejności drogą telefoniczną, gdyż jest to najszybsza droga do przedstawienia sytuacji naszych podopiecznych dając zarazem bezpośrednie możliwości wzajemnego kontaktu.