Darowizny

wpłacone na konto Fundacji odlicza się od dochodu. Osoby fizyczne i spółki osobowe zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych art. 26 ust. 1 pkt 9 mogą odliczyć od kwoty opodatkowania 6% dochodu (PIT). Z kolei osoby prawne, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 mogą odliczyć 10% (CIT). Wystarczy dokonać wpłaty na konto Fundacji: nr konta ING Bank Śląski  78 1050 1230 1000 0090 9266 1603

Zakup cegiełki

Zachęcamy do nabycia „cegiełek wspierających”, dzięki którym można wesprzeć naszą działalność. Wystarczy dokonać wpłaty na konto Fundacji: nr konta ING Bank Śląski 89 1050 1230 1000 0090 8000 5912  w treści przelewu wpisując numer proformy. Po otrzymaniu wpłaty wystawimy fakturę VAT.

Reklama

Zapraszamy Firmy do umieszczania Logo bądź produktu na naszej stronie internetowej.

WSZYSTKIM SPONSOROM ZA POMOC BARDZO DZIĘKUJEMY!