Fundacja „Wspólna Nadzieja”
ul. Hajducka 31
41-500 Chorzów

NIP: 6272730684
KRS: 0000392548

Nr konta: 78 1050 1230 1000 0090 9266 1603

Telefony kontaktowe:
(32) 771 10 02
797 168 707

Pomoc rzeczowa:

Licytacje / kiermasze:

Sekretariat:

Wolontariusze:

Informujemy, że Fundacja „Wspólna Nadzieja” nie praktykuje bezpośrednich odwiedzin w Państwa domach i firmach w celu pozyskiwania funduszy. Ponadto żadna firma zewnętrzna nie reprezentuje Fundacji „Wspólna Nadzieja” oraz nie działa w jej imieniu.

Pracownicy Fundacji Wspólna Nadzieja