Ośrodek Wsparcia Rodziny w Chorzowie jest wielofunkcyjną placówką opiekuńczo wychowawczą. Placówka obejmuje opieką 60 podopiecznych w wieku od 3 do 18 lat. Proces opiekuńczo wychowawczy realizowany jest w budynku macierzystym w trzech grupach podopiecznych. Punktem wyjścia do kwalifikacji do poszczególnych grup są potrzeby wychowanków. Każde z mieszkań składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz pomieszczenia do nauki i wypoczynku.

Placówka posiada 3 filie mieszkania na terenie miasta Chorzowa. W mieszkaniach tych młodzież sama prowadzi gospodarstwo domowe. Mieszkania są o wysokim standardzie, bardzo dobrze wyposażone. Jedna z filii jest koedukacyjna dla młodzieży młodszej, druga i trzecia jest dla młodzieży starszej jedna męska, druga żeńska. Dom Dziecka jest nam szczególnie bliski, jest w naszej miejscowości, dlatego staramy się regularnie wspomagać rzeczowo dzieciaczki tam przebywające.