Antonina Bober urodzona 21.06.2019r.

Antosia urodziła się z rzadką wrodzoną wadą serca pod postacią Zespołu Ebsteina. Zespół Ebsteina to bardzo rzadka wrodzona wada serca, stanowiąca mniej niż 1% wszystkich wad wrodzonych serca. Jej istotą jest nieprawidłowa budowa zastawki trójdzielnej. Spektrum wady jest szerokie i zależy od wielu czynników tj. stopień przemieszczenia płatków zastawki, współistniejących anomalii, czy stopnia kardiomegalii (powiększenia serca). W opini badaczy z. Ebsteina, nie istnieją dwa identyczne obrazy choroby. Im wcześniej pojawią się objawy kliniczne tym trudniejsze i cięższe rokowania dla pacjenta, zaś zdiagnozowanie wady u płodu cechuje wysoka śmiertelność okołoporodowa… Tyle o tym, z czym mierzy się każdego dnia nasza Antosia. Po wielu bezowocnych konsultacjach w ośrodkach kardiochirurgicznych w Polsce, a także konsultacji z kliniką w Niemczech, udało nam się dotrzeć do Profesora Jose Da Silva z Da Silva Center for Ebsteins Anomaly at UPMC Childrens Hospital w Pittsburgh w USA. Po wielu konsultacjach z profesorem i jego zespołem medycznym Antosia została zakwalifikowana do operacji, która ma za zadanie naprawić uszkodzoną zastawkę trójdzielną, a także pozostałe wady serca.. Przewidywany czas operacji to marzec-kwiecień tego roku.

Rodzice

Aktualizacje

To zrobiliśmy

Cel zbiórki: operacja serca w UPMC w Pittsburgh – koszt 120 000 USD