Pawełek urodził się z zespołem licznych wad wrodzonych tj: rozszczepem kręgosłupa na odcinku lędźwiowo-krzyżowym z współistniejącym wodogłowiem, niedokrwistością, pęcherzem neurogennym, niedowładem kończyn dolnych. Chłopiec w ciągu pierwszych pięciu miesięcy przebywał w szpitalach przeszedł 2 poważne operacje oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsę i uro sepsę, poddany był wielorakim badaniom i zabiegom. W związku z pęcherzem neurogennym wymaga szczególnej dbałości o drogi moczowe, jest cewnikowany co trzy godziny. Paweł jest pod opieką specjalistów: urologa, neurologa, neurochirurga, nefrologa, ortopedy, okulisty, kardiologa, chirurga dziecięcego. Koszty leczenia i rehabilitacji są zbyt duże dla rodziców- około 2500 zł miesięcznie.