Chłopiec urodził się w 2004 r.jako wcześniak 24 tydzień , cierpi na mózgowe porażenie dziecięce pod postacią czterokończynową. Patryk cierpi też na epilepsię, wodogłowie, jest po operacji kardiologicznej przetrwały przewód tętnicy , z niedosłuchem obustronnym czuciowo-nerwowym z głęboką wadą wzroku/ stan po retinopatii wcześniaczej i zaćmie wrodzonej. Wymaga intensywnej rehabilitacji , w tym hipoterapii, kinezyterapii, logopedii, terapii widzenia, zajęć z oligofrenopedagogiem. Prosimy o pomoc dla Patryka! Staramy się pozyskać fundusze na dofinansowanie rehabilitacji i na turnus rehabilitacyjny. Z góry dziękujemy!