Kubuś pomimo niepełnosprawności stara się prowadzić normalne życie. Podobnie jak rówieśnicy uczy się w szkole. To wspaniały, bardzo lubiany uczeń, o czym świadczy fakt, że jego przyjaciele wraz z całą szkołą przyłączyli się do zbiórki na wózek elektryczny dla Kubusia. My również włączyliśmy się do akcji.