Michasia urodziła się 26.08.2006r. w zamartwicy, z niedokrwistością, małopłytkowością oraz niewydolnością wielonarządową. Stan po urodzeniu był krytyczny, w skali Apgar otrzymała 0 punktów. Podjęto czynności reanimacyjne, które przywróciły czynność serca oraz pojedynczy oddech.

Z powodu zapaści krążeniowej i skrajnej niedokrwistości Michasia wymagała podania płynów wypełniających łożysko naczyniowe oraz dwukrotnej transfuzji krwi. Została podłączona do respiratora, wymagała wspomagania oddechu. Stosowano kilkakrotne wlewy Intraglobiny F z powodu małopłytkowości. Ze względu na ujawniające się stopniowo zaburzenia neurologiczne Michalinka wymagała i wymaga stałej opieki neurologicznej. Michalinka ma mózgowe porażenie dziecięce (niedowład spastyczny czterokończynowy) z występującymi epizodami napadowymi (epilepsja). Wymaga kompleksowej rehabilitacji i specjalistycznej opieki lekarskiej, jest pod stałą kontrolą neurologiczną, neurochirurgiczną, kardiologiczną, okulistyczną i poradni wad słuchu. Rodzice nie tracą nadziei na lepsze jutro dla córeczki, choć wiedzą, że wymaga to ogromnego wysiłku i zaangażowania z ich strony. Michalinka jest ich trzecią córeczką (Agatka 15 lat, Klaudia 14 lat) na którą czekali bardzo długo. Michasia nie siedzi, nie chodzi, nie mówi, ma problemy ze wzrokiem (częściowy zanik nerwu wzrokowego). Zmniejszyło się napięcie mięśniowe.

Misia coraz lepiej skupia wzrok, potrafi na chwile zatrzymać wzrok na prezentowanym przedmiocie i co najważniejsze – UŚMIECHA SIĘ – najpiękniej na świecie. Rehabilitacja i leczenie Michasi wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. NFZ jedynie w niewielkim zakresie finansuje niezbędne zajęcia, sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.