Sara urodziła się 24.02.2008 r. z wrodzoną chorobą genetyczną- achondroplazją, czyli karłowatość. Wada ta powoduje problemy z poruszaniem się, deformację stawów kolanowych i skokowych, a także skrzywienia kręgosłupa. Leczenie jest niezbędne, ale także kosztowne. Obecnie Sara uczęszcza do szkoły. Małej Sarze pomogliśmy już przy I etapie leczenia- wydłużania nóżek. Teraz dziewczynka zakwalifikowana jest do I operacji wydłużania rączek. Planowany termin to 26 września 2016 r. Kolejny raz liczymy na Państwa pomoc.

Aktualizacje


To zrobiliśmy