Victoria urodziła się 22.06.2015r. z obustronną wadą nóżek – brak kości piszczelowej – Tibial Hemimelia. Dziewczynka rozwija się prawidłowo. Jedyną szansą, aby Victoria mogła stanąć na swoich nóżkach jest operacja w klinice w USA. W pierwszej kolejności leczona będzie lewa nóżka – nastąpi wydłużenie kości piszczelowej i połączenie jej ze stopą. Z powodu braku kości piszczelowej oraz rzepki w kolanie prawej nóżki, najpierw trzeba będzie odbudować staw kolanowy i wyśrodkować kość strzałkową. Niestety koszt to aż 1.800.000zł

Aktualizacje


To zrobiliśmy