Jako Fundacja pomagamy dzieciom, i tym chorym, i tym dotkniętym ubóstwem. Zdecydowana większość biednych dzieci, mających rodziców uczęszcza do świetlic środowiskowo-terapeutycznych, gdzie oprócz dodatkowych posiłków odrabiają lekcje, bawią się a także kierownictwo świetlic organizuje im wycieczki i wyjazdy na kolonie. My również zaangażowaliśmy się w pracę na rzecz tych dzieci. Dofinansowaliśmy dzięki hojności sponsorów kolonie letnie dla dzieciaków.