Dom dziecka – całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego. Do domów dziecka kierowane są dzieci i młodzież, których potrzeby stale lub okresowo nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym. Dlatego należy pomagać tego typu placówkom, co niniejszym czynimy. Jest to placówka szczególnie nam bliska, bowiem przez wiele miesięcy jego podopieczną była Kinga. Dziewczynka szczególna, zapraszam na jej zakładkę, bo warto poznać historię jej dotychczasowego życia i leczenia. Jeśli chodzi o pomoc dla dzieciaków przebywających w placówce pomagamy rzeczowo, bo to dzieci cieszy najbardziej. Mieliśmy też ogromną przyjemność uczestniczyć z dzieciakami podczas zorganizowanej kolacji wigilijnej.