Nasze Placówki „”Domy”” są ciepłym, pełnym miłości miejscem dla Naszych Wychowanków. Zatrudniony personel stara się zapewnić im jak najlepsze warunki do życia i rozwoju. Pomagamy i wspieramy maluszki w codziennych czynnościach, doradzamy i uczymy właściwego postępowania, dbałości o własne rzeczy oraz poszanowania, kultury i szacunku wobec drugiego człowieka. Dbamy o rozwój intelektualny emocjonalny i poznawczy naszych najmłodszych wychowanków zachęcając ich do udziału w zajęciach plastycznych, kulinarnych oraz sportowych organizowanych w naszej placówce, w trakcie których dzieci poszerzają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie.

Rozwijają swoja wyobraźnię, zainteresowania, zdolności oraz uczą się dbania o własne zdrowie. Dzieci bardzo chętnie biorą w nich udział. Wspólnie z dziećmi organizujemy i uczestniczymy we wszelkiego rodzaju Świętach i uroczystościach w naszej placówce ucząc je w ten sposób kultywowania i poszanowania tradycji.