AKTUALIZACJA

  • 16.09.2015 – Dominik przeszedł operację oczka.

Dominik Barnaś urodził się 23.09.2012 r. w 23 tygodniu ciąży ważąc zaledwie 720 gramów. Mało kto dawał mu szansę na przeżycie. Urodził się z niewydolnością oddechową,ciężką dysplazją oskrzelowo -płucną,zapaleniem płuc, niedokrwistością. W pierwszych dniach życia przeszedł sepsę, wyłonienie stomii na jelitach i krwawienie dokomorowe wewnątrzczaszkowe. Dzielnie walczył o każdą chwilę życia. Wskutek tlenoterapii doszło do rozwoju RETINOPATII WCZEŚNIACZEJ i odwarstwienia siatkówki w oczkach. Sytuacja taka grozi całkowita ślepotą. Lekarze w Centrum Zdrowia Dziecka zawzięcie walczyli o oczka Dominika. W Polsce proces leczenia jest już zakończony a możliwości wyczerpane. Dominik nie widzi na jedno oczko a na drugie słabo. By Dominik miał zdrowe oczka potrzebna jest operacja w USA, do której został zakwalifikowany i którą należy wykonać jak najszybciej.