Maja urodziła się 06.07.2012 roku. U dziewczynki stwierdzono całościowe zaburzenie rozwoju, autyzm dziecięcy, nieprawidłową dystrybucję napięcia mięśniowego (wzmożone napięcie obwodowe), zburzone przetwarzanie bodźców dotykowych, proprioceptywnych, wzrokowych, smakowych i słuchowych. Potrzebne jest przeprowadzenie badań genetycznych.