KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wspólna Nadzieja z siedzibą w 41-500 Chorzów ul.Hajducka 31 NIP6272730684 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000392548
 2. z administratorem można się skontaktować pisemnie listem tradycyjnym, na adres 41-500 Chorzów ul.Hajducka 31, telefonicznie nr 32/2880222 lub drogą mailową pod adresem: wspolnanadzieja@onet.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora
  • realizacji zadań statutowych Fundacji (prowadzenia akcji pomocowych dla jej podopiecznych)
  • wykonania umowy darowizny, lub umów o innym charakterze na podstawie . art. 6 ust 1 pkt c
  • kontakt przez administratora w celu przekazania informacji na temat podopiecznych (podstawa prawna art6 ust1 litf)
 4. administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Administrator, bez możliwości przekazywania danych osobowych osobom (instytucjom) trzecim
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym ciążącym na Administratorze obawiązków prawnych wystawiania umów , dokumentów księgowych dla celów podatkowych oraz rachunkowych.
 11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, i ręcznie zgodnie z metodami I procedurami związanymi z celami przetwarzania o których mowa powyżej
 12. Pani/Pana dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych tj. m.in. z rejestru przdsiębiorców KRS, Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej, Głównego urzędu Statystycznego, internetowych baz danych oraz danych pozyskanych w związku z kontaktem z Pana/Pani Firmą
 13. administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej I organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem bądź utratą

Pobierz plik z klauzulą informacyjną
Pobierz plik z polityką prywatności