Mieszko urodził się 30.12.2015 z hipoplazją lewej komory serca (HLHS). Przeszedł do tej pory dwie operacje serca w głębokiej hipotermii z zatrzymaniem krążenia, dwie skomplikowane operacje jelit, dwa interwencyjne cewnikowania serca (m.in. wszczepienie stentu do lewej gałęzi płucnej, zamykanie krążenia obocznego). Serce Mieszka, jako serce jednokomorowe, potrzebuje 3-etapowej korekty. Mieszko ma za sobą już 2 etapy, przed nim jeszcze jedna, mamy nadzieję ostatnia operacja serca. Profesor Edward Malec zakwalifikował chłopca do operacji w swojej klinice. Koszt operacji przekracza możliwości finansowe rodziców, a operacja powinna odbyć się najpóźniej na wiosnę 2019. Pomimo licznych komplikacji i 10 miesięcy spędzonych w szpitalu, Mieszko rozwija się dobrze i w niedalekiej przyszłości, mamy nadzieję dogoni swoich rówieśników. Koszt III etapu leczenia Mieszka wynosi ok. 156800zł.

Aktualizacje


To zrobiliśmy