Aleksandra Dzienniak ur. 17.01.2020 r.

Ola urodziła się z wadą serca pod postacią atrezji płucnej z ubytkiem przegrody międzykomorowej i koratelami aortalno-płucnymi – AP+VSD+MAPSCAS oraz zespołem wad wrodzonych – zespół Di George′a. W pierwszej dobie została postawiona diagnoza z rekomendacją operacji wady serca, jednak ze wskazaniem, że w Polsce pomoc nie jest możliwa ze względu na złożoność wady. Dzielna Oleńka przeszła już jedną walkę w Linz, niestety nie udało się wykonać korekty serca. Stan Oleńki był ciężki, przez co pobyt w szpitalu znacznie się wydłużył. Serduszko Oleńki zatrzymało się podczas cewnikowania. Na szczęście lekarzom udało się uratować Oleńkę, a nasza niebieskooka wojowniczka udowodniła nam jak silną jest dziewczynką, robi to każdego dnia, dzielnie walczy i daje z siebie wszystko. Jej walka i postawa poruszyła już tysiące osób, dumnie nazywamy się Armią Oleńki. Naszym celem jest jedno, ze wszelką cenę pomóc Oli w jej marzeniu o zdrowym serduszku. Jesteśmy zdeterminowani, a każdy kolejny uśmiech wojowniczki mobilizuje nas jeszcze bardziej w walce o jej zdrowie. Wszyscy razem wierzymy że nam się uda i marzenie naszej zuch dziewczynki się spełni. Jednocześnie, wiemy że z każdym dniem walka Oli staje się coraz cięższa, a każdy z nas zadaje sobie pytanie. Jak długo serduszko wytrzyma? Wyznaczono termin na operację załatania ubytku międzykomorowego – 1 czerwca tego roku. Czasu mamy niewiele. Z racji stanu naszej wojowniczki nie można przełożyć operacji i musimy zebrać na kolejną operację. Saturacje utrzymują się na poziomie 80%. U zdrowego człowieka jest to 95-98%. Poniżej 90% mówi się już o ciężkim niedotlenieniu. Zespół Di George’a pogarsza całą sytuację. Hipoplazja grasicy, czyli po naszemu brak odporności. Dla serduszkowych dzieci każde przeziębienie jest śmiertelnie niebezpieczne. Podśluzówkowy rozszczep podniebienia, zaburzenia budowy i funkcji podniebienia, opóźnienie rozwoju psychomotorycznego.. Ola jest pod opieką kardiologa, immunologa, laryngologa, neurologa, enetyka i rehalibitanta. Razem walczmy o życie Oli, razem możemy wszystko! Przyłącz się do naszej Armii Oleńki i wesprzyj Niebieskooką Wojowniczkę.

ROdzice

Cel zbiórki: operacja serca i leczenie – koszt ok. 75300 euro.

    To zrobiliśmy