Świetlica środowiskowa – socjoterapeutyczna jest specjalistyczną placówką opiekuńczo – wychowawczą wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Świetlica pełni także rolę profilaktyczną, stwarzając możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, rozwijania pasji i zainteresowań, jak i rolę terapeutyczną, zapewniając pomoc pedagogów i psychologów. W związku z tym na terenie świetlicy organizowane są różnego rodzaju zajęcia o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym, pomoc w nauce, zabawy psychologiczne, konkursy wiedzy, wyjścia do kina i teatru oraz zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania dzieci.

Dzieci czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym i społecznym środowiska lokalnego poprzez uczestnictwo w festynach i imprezach organizowanych przez miasto. Jako społeczność lokalna staramy się również pomagać dzieciakom z naszego miasta, dlatego też przekazujemy na rzecz podopiecznych ze świetlicy artykuły szkolne, zabawki i słodycze.