AKTUALIZACJA

  • 02.12.2014 – Marta przeszła trzecią zakończoną sukcesem operację Fontany pod okiem prof. Malca.


Marta urodziła się 27.10.2008. Rok temu podczas pobytu w Klinice Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej w Poznaniu zdiagnozowano u Marty niewydolność serca (artezję zastawki mitralnej, malpozycję tni tętniczych, ubytek międzykomorowy, ubytek między przedsionkowy, upośledzoną kurczliwość serca). Martę po licznych badaniach i konsultacjach zakwalifikowano do operacji serca, która ma się odbyć pod koniec 2014 w Niemczech. Koszt jest ogromny, to kwota 37 500 euro. Kwota olbrzymia, ale dzięki determinacji rodziców walczących o zdrowie i życie córki szanse powodzenia są bardzo duże. Do końca października 2014 musimy zebrać brakującą kwotę 8 tyś. złotych. Liczymy, że i tym razem znajdą się osoby, które wesprą dziewczynkę w walce o zdrowie, a tym samym dadzą szansę Martusi na drugie życie, ze zdrowym serduszkiem by tak jak jej rówieśniczki mogła cieszyć się życiem i w pełni z niego korzystać.