Weronika urodziła się 21.05.2015r. W sierpniu 2017r. u dziewczynki zdiagnozowano nowotwór złośliwy – neuroblastoma stadium IV. Guz w brzuszku miał 12,5×6,5x12cm, obejmował obszar od kręgosłupa, przez aortę aż do żeber i nerek, poprzesuwał wszystkie narządy wewnętrzne. Weronika przeszla już 8 cykli chemii, guz pierwotny zmniejszył się i został usunięty wraz z nadnerczem. Ale niestety to nie koniec walki o zdrowie Weroniki. Po dodatkowej chemii podanej po operacji dziewczynka musi jechać do kliniki Przylądek Nadziei we Wrocławiu na przeszczep komórek macierzystych, następnie radioterapia, po czym przeprowadzenie tak zwanej terapii choroby resztkowej samą izotretyniną (kwas 13-cis-retinowy) oraz immunoterapia (przeciwciała anty−GD2). Celem immunoterapii celowanej przeciw gangliozydowi (GD2) zlokalizowanemu na powierzchni komórki neuroblastomy przy użyciu chimerowych przeciwciał anty−GD2 jest uczulenie komórek immunologicznie kompetentnych z receptorem Fc (komórki NK, granulocyty, makrofagi) przeciw komórkom GD2−pozytywnym i przez to spowodowanie efektu przeciwnowotworowego. Koszt tego leczenia to około 660000zł.

Aktualizacje


To zrobiliśmy