Dom Dziecka „Stanica” w Katowicach jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, która łączy w sobie funkcję socjalizacyjną i interwencyjną, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży od lat 7 do czasu uzyskania pełnoletności lub po uzyskaniu pełnoletności, do czasu ukończenia szkoły.