W Województwie Zachodniopomorskim – jako jedynym w kraju – nie ma wojewódzkiego szpitala dziecięcego. Jego funkcje spełniają oddziały zlokalizowane w różnych placówkach. Z tego powodu od lat obserwuje się nadmierne rozproszenie specjalistycznych usług pediatrycznych. Dokończenie budowy Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem w szpitalu „Zdroje” zmieni tę niekorzystną sytuację w województwie i zapewni dostęp najmłodszym pacjentom do kompleksowych, wysokospecjalistycznych usług medycznych w jednym miejscu. Dnia 18 września 2014 roku w szpitalu “Zdroje” odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę budynku zabiegowego z lądowiskiem Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem.