Obszarem działalności Ośrodka jest miasto Chorzów. Działaniem obejmuje szeroko pojętą opiekę społeczną rodzin dotkniętych bezrobociem, chorobą i ubóstwem. Znając doskonale sytuację społeczną naszego miasta cyklicznie wspomagamy biedne dzieci, z rodzin wielodzietnych. Jako Fundacja nie możemy pozostać obojętni na potrzeby dzieciaków z terenu naszego miasta. Pomoc ukierunkowaliśmy w celu przekazywania odzieży, obuwia, wyprawek szkolnych, artykułów spożywczych, co niniejszym od kilku miesięcy regularnie czynimy.