AKTUALIZACJA

  • 12.01.2018 – Filip w chwili obecnej przebywa w szpitalu z powodu zapalenia oskrzeli. Niestety wystąpiła również padaczka lekooporna.

Filipek urodził się 28.04.2012, stwierdzono u niego wiotkie porażenie mózgowe czterokończynowe. Filipek chodzi do przedszkola integracyjnego. Poza tym uczęszcza na hipoterapie, logopedie, integrację sensoryczną, ćwiczenia NDT Bobath, terapie czaszkowo-krzyżową, hydroterapię. Od maja 2015 roku otrzymał opinie o kształceniu specjalnym, gdzie stwierdzono niepełnosprawność sprzężoną (fizyczną i umysłową w stopniu umiarkowanym). Wspieramy Filipka, kochamy jego uśmiech, te kochane, słodkie spojrzenie. Kochamy Cię Filipku i nadal będziemy wspierać!