Chłopiec Fundacja Wspólna Nadzieja

Ze środków przekazanych przez sponsorów zakupiliśmy chłopcu specjalistyczny wózek spacerowy, utrzymujący pozycję ciała pod właściwym kątem oraz przekazaliśmy mu środki higieniczno-opatrunkowe. Co roku przekazujemy Marcinkowi paczki świąteczne z zabawkami i słodyczami.

Przekazaliśmy specjalistyczny wózek spacerowy dla Marcina Suleja