Oliwia Pukas

Fundacja przekazała drugą część środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z zabiegiem operacyjnym wydłużenia kości udowej zakupem lekarstw, środków dezynfekujących do ran pooperacyjnych, opatrunków i zaopatrzenia ortopedycznego naszej podopiecznej Oliwii Pukas.

Przekazaliśmy drugą część środków finansowych