Niestety z powodu konieczności obserwacji Michalinki na OIOM-ie oraz wydłużającego się pobytu w szpitalu koszty leczenia dziewczynki znacznie wzrosną.

Niestety z powodu konieczności obserwacji Michalinki na OIOM-ie oraz wydłużającego się pobytu w szpitalu koszty leczenia dziewczynki znacznie wzrosną.

Niestety z powodu konieczności obserwacji Michalinki na OIOM-ie oraz wydłużającego się pobytu w szpitalu koszty leczenia dziewczynki znacznie wzrosną.