Przekazaliśmy art. spożywcze

Centrum Integracji Społecznej w Pucku

Nasi darczyńcy, przyjaciele są jak ciche anioły podnoszą nas do działania na rzecz potrzebujących. To dzięki Nim zorganizowaliśmy pomoc w postaci art. spożywczych, które zostały przekazane do zaprzyjaźnionych placówek.