Moje wyniki ogóle są dobre :)Ufff… Jednak cały czas pozostaję pod kontrolą poradni audiologicznej z powodu centralnego zaburzenia przewodzenia słuchowego, okulistycznej z powodu wady wzroku oraz gastroenerologicznej. Mimo to bardzo się cieszę, bowiem jestem TU.

Oliwia Kuśmierska

Moje wyniki ogóle są dobre :)Ufff… Jednak cały czas pozostaję pod kontrolą poradni audiologicznej z powodu centralnego zaburzenia przewodzenia słuchowego, okulistycznej z powodu wady wzroku oraz gastroenerologicznej. Mimo to bardzo się cieszę, bowiem jestem TU.