Samotne matki, które mają poważne problemy życiowe i nie mogą znaleźć schronienia dla siebie i swoich dzieci mogą poszukać pomocy w stworzonych dla nich ośrodkach, takich jak Dom Samotnej Matki. Miejsca te skierowane są przede wszystkim na pomoc ofiarom przemocy w rodzinie i oferują nocleg, opiekę medyczną, wsparcie psychologa oraz pomoc prawną.

W Domu Samotnej Matki kobieta może stanąć na nogi, a dzieciom zapewnia się warunki umożliwiające poradzenia sobie z traumatycznymi doświadczeniami z domu rodzinnego. Plac zabaw, zgodnie z intencją organizatorów, ma być udostępniony również dzieciom zamieszkującym pobliskie osiedla. Otwarcie Domu na zewnątrz i integracja obu środowisk ułatwi mieszkankom Domu powrót do normalności. Nawiązanie nowych kontaktów uświadomi im, że są akceptowane również przez okoliczną społeczność. Mieszkańcy Rudy Śląskiej korzystający z placu zabaw będą mogli zaś lepiej poznać pensjonariuszki Domu PCK i ich problemy.